Raspis za Predsjednika/cu Zbora učitelja i trenera sportova na snijegu Primorsko – goranske županije

Zbor učitelja i trenera sportova na snijegu Primorsko – goranske županije raspisuje pozivza iskaz interesa za Predsjednika/cu Zbora učitelja i trenera sportova na snijegu Primorsko – goranske županije na mandat u trajanju od četiri godine.

Predsjednika/cu bira Skupština na temelju javnog ili tajnog glasanja, a može se kandidirati svaki član ZUTSS-a PGŽ-a koji ispunjava sljedeće uvjete:

  1. Da je državljanin/državljanka Republike Hrvatske
  2. Potvrda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak te da isti nije kažnjavan

( ne stariji od mjesec dana)

  1. Životopis
  2. Opis plana i programa kandidata za mandatno razdoblje od četiri godine
  3. Obrazac sa prikupljenim potpisima podrške kandidatu
  4. Potvrda Tajnika o primitku kandidature

Kandidatura mora biti razumljiva i mora sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati. Ako kandidatura sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku, ili je kandidatura nerazumljiva ili nepotpuna, verifikacijska komisija će ju odbaciti.

Kandidature za predsjednika/cu ZUTSS-a PGŽ-a podnose se Tajniku Zbora u pisanom obliku, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, u roku od 14 dana od objave raspisa na web stranici Zbora.

 

U Rijeci, 10.02.2021.

ZUTSS PGŽ

Leave a comment