Seminar za obnovu licence, ZUTS PGŽ, Platak, 27.01.- 29.01.2023.

TEMA SEMINARA: HRVATSKA ŠKOLA SKIJANJA
DODATNI SPORT: TURNO SKIJANJE

NA SEMINARU JE MOGUĆE:
Obnoviti ISIA, IVSI I IVSS licencu (samo za članove ZUTS PGŽ).
Na seminaru nije moguće polaganje popravaka sa tečaja za učitelja skijanja niti
polaganje prijamnih ispita.

CIJENA:
105 € (skijanje u grupi sa demonstratorom, obnavljane licence)

PLAĆANJE
Kotizacija za seminar se uplaćuje na žiro račun ZUTS PGŽ, IBAN
HR0224020061100127820
Opis plaćanja: kotizacija za Platak 2023. Poziv na broj: ID člana ili datum rođenja

NAČIN PRIJAVE:
Prijavu za seminar čine:
plaćena kotizacija za seminar i prijava na mail: zutspgz.rijeka@gmail.com
Rok prijave do 24.01.2023.

NAPOMENE:
S obzirom da se u istom periodu održava i SKI BIKE natjecanje, Seminar će se
održati samo ako budu bilo moguće zasniježenje staze Radeševo 2. Ukoliko to
ne bude slučaj, Seminar se pomiče za 03.02.2023.-05.02.2023.
Karte  osiguravaju sudionici sami za sebe ali će Zbor nastojati, kao i prošle godine,
da osigura grupni popust o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Leave a comment